Penktadienis, 24 kovo, 2023
spot_img
spot_img

Devynis kartus pamatuok, o dešimtą – kirpk, arba kodėl norėdamas paramos turi būti akylas

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Su naujuoju programavimo laikotarpiu ateina daug naujovių. Keisis tiesioginių išmokų struktūra, kuri bus konstruojama pagal „žaliąją architektūrą“ ir sudarys galimybę išmokų gavėjams savanoriškai prisiimti papildomų aplinkosaugos reikalavimų, taip prie bazinės išmokos pelnyti papildomas išmokas, pretenduojantiems į paramą pagal Kaimo plėtros programą teks atsižvelgti į tokias svarbias aplinkybes kaip globalizacijos tendencijos, fiskaliniai ribojimai ir aplinkos tvarumas. Apmąstyti yra ką. Greičiausiai teks vadovautis liaudies išmintimi: 9 kartus pamatuoti, o tik 10 -tąjį kirpti. Kokiomis Kaimo plėtros priemonėmis žemdirbiai galės naudotis siekdami savo, valstybės bei Europos Sąjungos prisiimtų įsipareigojimų? Apie tai agroakademija.lt vyr. redaktorė Ramunė Sutkevičienė kalbasi su Mindaugu Mižutavičiumi, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Paslaugų ir produktų valdymo specialistu.

Prasidėjo naujasis ES paramos laikotarpis. Šiuo metu ūkininkams aktualiausias klausimas – kas keičiasi?

Pokyčių naujuoju laikotarpiu yra nemažai. Didžiausi susiję su tiesioginėmis išmokomis, bet yra ir tam tikrų pokyčių, kurie svarbūs pagal Kaimo plėtros programą teikiamai paramai. Pirmiausia, reikėtų paminėti, kad Kaimo plėtros programos antro ramsčio biudžetas naujuoju laikotarpiu mažėja. Ką tai reiškia?

Mindaugas Mižutavičius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Paslaugų ir produktų valdymo specialistas.

Bendras biudžeto mažėjimas lems nemažą konkurenciją tarp ūkininkų. Vadinasi, prieš teikdami paraišką, ūkininkai turės gerai įvertinti savo galimybes gauti paramą.

Populiariausios paramos priemonės bus tęsiamos ir naujuoju laikotarpiu, tačiau tam tikrų pokyčių tikrai bus. Su jais susipažinsime, kai bus paskelbti konkrečių taisyklių projektai.

Prioritetas ir toliau išlieka jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Jiems planuojama skirti paramos daugiau: vienam projektui galima gauti iki 60 tūkst. eurų (praeitu laikotarpiu – iki 40 tūkst. eurų). Taip pat numatyta suteikti galimybę jauniesiems ūkininkams pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis iki 40 tūkst. eurų. Bendrai jie galėtų prašyti paramos iki 100 tūkst. eurų.

Bus tam tikrų pokyčių, susijusių ir smulkiais ūkiais. Nauju laikotarpiu nelieka įprastos 15 tūkst. eurų paramos, kurią smulkieji galėdavo gauti kaip kompensaciją. Dabar smulkieji, norėdami gauti paramą, turės iš dalies prisidėti savo lėšomis, nes išlaidos nebus 100 proc. finansuojamos. Bus skatinamas bendradarbiavimas su kitais ūkiais – drauge smulkieji ūkiai galės prašyti iki 100 tūkst. eurų paramos. Žinoma, paramos galės prašyti ir pavieniai pareiškėjai, tačiau sumos atitinkamai bus mažesnės.

Naujesnė priemonė – tvarios investicijos į žemės ūkio valdas, kuri skirta gyvulininkystės ūkių šeimininkams ir susijusi su mėšlo tvarkymu, biodujų jėgainių įrengimu ir gyvūnų gerovės užtikrinimu.

Kokios ūkininkams siūlomos galimybės ir kokie prioritetai?

Kiekviena priemonė siūlo skirtingas galimybes, kuriomis gali pasinaudoti ūkininkai. Tai priklauso nuo konkrečių pareiškėjo poreikių.

Naujojo laikotarpio priemonės, galima sakyti, bus tokios pačios, tik tęsiamos su tam tikrais pokyčiais. Išliks remiamos populiariausios investicijos į įrangą, techniką, statybas, infrastruktūros atnaujinimą ir pan. Žinoma, bus skatinamos investicijos, susijusios su šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu, tiksliąja žemdirbyste, yra tvarios, užtikrinančios gyvūnų gerovę. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama aukštesnę pridėtinę vertę kuriantiems projektams, kuriuose numatytas žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Kokie artimiausi kvietimai teikti paraiškas?

Nuo vasario pradžios jau startavo parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Ja gali pasinaudoti visi fiziniai asmenys, labai mažos įmonės taip pat miško valdytojai, kurie nori investuoti į bendradarbiavimą vykdydami bendrus darbo procesus dalijantis įrenginiais, technika ar ištekliais. Paraišką gali teikti nemažiau kaip du ūkio subjektai.

Tuo pačiu metu prasideda kvietimai trumposioms tiekimo grandinėms skatinti. Šia parama gali pasinaudoti fiziniai, juridiniai asmenys bei viešieji juridiniai asmenys. Parama skiriama trumposios maisto tiekimo grandinės vystymui nuo produkcijos gamybos, perdirbimo iki tiekimo galutiniam vartotojui. Taip pat naudojantis šia parama galima investuoti į regioninio logistikos centrą įsteigimą.

Kovo mėnesį planuojamas kvietimas investicijoms į žemės ūkio valdas. Parama galės pasinaudoti visų sektorių atstovai. Šį kartą, kaip ir praėjusiais metais, atrankos kriterijai ir biudžetas bus išskirti pagal žemės ūkio sektorius. Ūkininkai galės prašyti ne tik subsidijos, bet ir lengvatinės paskolos. Remiamos įvairios investicijos. Vis tik ūkininkai turi žinoti, kad žemės ūkio technika ir įranga,

išskyrus purkštuvus ir trąšų barstytuvus, susijusius su tiksliuoju ūkininkavimu, nebus remiama. Ši sąlyga netaikoma gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriams, taip pat neriami traktoriai, juostinės ir tiesioginės sėjamosios.

Kovą planuojama parama norintiems investuoti į juostinį ar vielinį aptvarą ir apsaugoti savo gyvulius nuo vilkų daromos žalos. Tik svarbu paminėti, kad parama skiriama tik tam tikrose savivaldybėse, kuriose vilkų padaroma žala yra didesnė.

Gegužės mėnesį planuojama organizuoti kvietimą paramai smulkiesiems ūkiams pagal buvusią Kaimo plėtros programą, t. y. kai pareiškėjai galėdavo prašyti 15 tūkst. eurų išmokos. Taip pat gegužę, jau pagal naują programą, bus organizuojamas kvietimas jaunųjų ūkininkų paramai gauti.

Tai artimiausi kvietimai teikti paraiškas. Žinoma, šiais metais jų bus daugiau. Šių metų paraiškų rinkimo grafikas yra patvirtintas ir skelbiamas viešai.

Pretenduodami į paramą ūkininkai taip pat turi būti akyli, be to, atlikti ir tam tikrus namų darbus. Kokius?

Labai svarbu susipažinti paramos taisyklėmis, atrankos kriterijais bei įsipareigojimais. Taip pat reikėtų suprasti, kad jei kaimynas sėkmingai gavo paramą, nereiškia, kad ir jums pavyks ją gauti. Kiekvieno ūkio situacija skirtinga ir ją reikia labai gerai išanalizuoti ir įvertinti.

Tiesa, taisyklių punktus kartais sudėtinga suprasti, todėl rekomenduočiau nesukti galvos ir savo galimybes įsivertinti konsultuojantis su specialistais. Taip pareiškėjas galės apsisaugoti nuo to, kad netinkamai interpretuos taisykles, todėl gali kilti problemų vėliau, įgyvendinant projektą.

Kitas namų darbas – bendradarbiauti su konsultantu, o neatsiriboti ir „nenusiplauti rankų“. Juk konsultantas turi žinoti ūkio realią situaciją ir galimybes, suprasti kliento poreikius, kad paruoštų tinkamą projektą. Taip pat svarbu išsiaiškinti visus bendradarbiavimo su konsultantu niuansus, pvz., ar bus tik paruošta paraiška ir toliau projektą reikės administruoti pačiam, ar konsultantas bendradarbiaus projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Reiktų nepamiršti, kad parama nekompensuoja 100 proc. visų išlaidų, todėl reikia pagalvoti, iš kur reikės gauti papildomų lėšų investicijoms finansuoti bei įvertinti, ar pagal taisykles norimos investicijos yra tinkamos finansuoti. Svarbu suprasti, kad gauti paramos pinigai nereiškia, kad jie jau kišenėje. Jei nebus įgyvendinti numatyti rodikliai, gali būti pritaikytos sankcijos. O padaryti klaidų šioje vietoje yra plačios galimybės.

Apibendrinant, galima teigti, kad svarbiausia gerai paruošti savo namų darbus dar prieš projekto rengimą ir pateikimą. Jei būčiau asmuo, pretenduojantis į paramą, mano tikslas būtų kiek įmanoma labiau sumažinti nesėkmingo projekto riziką, o ją galima mažinti, kai turime pakankamai informacijos apie visą procesą ir esame į jį įsitraukę tiek, kad iškilus problemai galėtume viską suvaldyti.

Gerai. Įsivaizduokime, kad pretenduojate į paramą. Pagal kokius kriterijus rinktumėtės konsultantą ar įmonę, kurie ruoštų projekto planą?

Konsultanto pasirinkimas – labai asmeninis dalykas, nes su tuo žmogumi reikės dirbti mažiausiai kelerius metus, jei neapsiribojama tik projekto parengimu. Pirmas dalykas, į ką atkreipčiau dėmesį, – ką rekomenduoja kiti ūkininkai. Čia toks paprasčiausias ir lengviausias būdas gauti informaciją apie paraiškų rengėjus ir susidaryti tam tikrą pirminę nuomonę.

Kitas svarbu momentas yra konsultanto patirtis. Kiek ilgai dirba su žemės ūkio srities projektais, kiek ir kokių yra paruošęs, kaip sekėsi. Šiuo atveju, reikia turėti tiek finansinių, tiek žemės ūkio srities žinių, todėl patirtis labai svarbus veiksnys. Žinoma, nereikėtų bijoti tų, kurie neturi daug patirties ar pirmą kartą rengia paraišką, bet labai svarbu įvertinti, ar konsultantas dirba komandoje, ar šalia jo yra patyręs žmogus, galintis padėti atsakyti į iškilusius klausimus ir prižiūrėti darbo kokybę, ar, reikalui esant, perimtų administruoti projektą ir klientui nereiktų sukti galvos. Taip dirbame mes. Konsultavimo tarnybos verslo ekonomikos konsultantai yra nešališki ir siekia betarpiškai bendradarbiauti su klientais iki pat projekto kontrolės pabaigos, o ypač intensyviai – paraiškos rengimo, vertinimo ir įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiais, kur rizika suklysti yra pati didžiausia. Patirties turime nemažai – projektus rengiame beveik tris dešimtmečius, o mūsų tikslas nesikeičia – sėkmingai įgyvendintas ūkininko projektas. Tai – ūkininko ir konsultanto komandinis darbas.

Ačiū už pokalbį.

Erika Mankutė
Rinkodaros skyriaus vadovė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Verslo sėkmės istoriją sostinės centre kuria įmonės iš visos Lietuvos

0
Vilniaus centre įsikūrusio prekybos centro CUP strategijos dalis – po vienu stogu telkti stiprius, aktyvią rinkodarą vykdančius prekių ženklus. Tai užtikrina ilgalaikę partnerystę, sinergiją bei augimą. Tarp tokių prekybos centro nuomininkų – ne tik...

Kodėl gali kisti pajamų mokesčio suma, nors gyventojo atlyginimas nesikeitė

0
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pernai gautas pajamas deklaruojantys gyventojai turėtų nenustebti, jei grąžintino ar mokėtino gyventojų pajamų mokesčio (GPM) suma kito, lyginant su praėjusiais metais, nors gautas atlyginimas ar patiriamos mokestį mažinančios...

Patarė kaip smulkiajam verslui reaguoti į vėl pakilusias palūkanas: planuoti, derėtis ir nepanikuoti

0
Vakar Europos centriniam bankui (ECB) vėl pakėlus bazinę palūkanų normą 0,5%, dar labiau išaugo smulkaus verslo pažeidžiamumas ir bankrotų tikimybė. Nors ECB sprendimo efektas realiame vartojime Lietuvą pasieks tik per kelias savaites ar mėnesius,...

Elektronikos atliekos: kada jos pavojingos, o kada – naudingos?

0
Tiek gamta, tiek ir žmogaus organizmas yra tarsi cheminės laboratorijos, kuriose vyksta daugybė cheminių reakcijų. Kai ekosistema nepažeista, visos šios reakcijos yra natūralios, nekenksmingos. Tą patį galėtume pasakyti apie elektronikos prietaisus, dujošvytes lemputes ir...

„Xiaomi“ pristato naujienas: proveržis, kuris keičia telefono kameros istoriją

0
Plataus profilio elektronikos gamintojas „Xiaomi“ pristatė naujausią išmaniųjų telefonų seriją – „Xiaomi 13 Series“. Elektronikos gamintojas bendradarbiaudamas su aukščiausios klasės fotoaparatų ir objektyvų gamintoju „Leica“ savo naujausiuose telefonuose vartotojams siūlo naują ir itin profesionalią...

„Sodra“: moterų ir vyrų darbo pajamų atotrūkis per metus padidėjo

0
Moterų padėtis darbo rinkoje vis dar mažiau palanki nei vyrų – vėliau tai atsispindi ir jų pensijose. Per metus atotrūkis tarp moterų ir vyrų darbo pajamų padidėjo beveik dviem procentiniais punktais – dabar vidutiniškai vyrai...

Darbo rinka Lietuvoje lėtėja: ekspertai pataria, kaip greitai ir sėkmingai įsidarbinti

0
Statistika rodo, kad pirmieji naujųjų metų mėnesiai dažnai tampa atspirties tašku naujo darbo paieškoms. Deja, naujausi Užimtumo tarnybos duomenys optimistiškai nenuteikia – naujųjų metų pradžia Lietuvoje rodo darbo rinkos lėtėjimo tendenciją: mažėja darbo pasiūlymų,...

Kaip padėti katei numesti svorio?

0
Nutukimas – tai problema, kuri vargina vis daugiau kačių. Turbūt žinote, kad antsvoris labai kenkia katės bendrai savijautai ir sveikatai, todėl svarbu pasirūpinti, kad katės svoris būtų optimalus. Svoris krenta tada, kuomet sukuriamas kalorijų...

Ryšys su žemės ūkiu iš kartos į kartą – lemtis ar pasirinkimas?

0
Rietavo savivaldybėje yra ne viena šeima, kurioje ūkininkauja tėvai ir vaikai, o kad ūkininkautų trys kartos – tai jau išimtis. Apie iš kartos į kartą perduotus ar nulemtus sprendimus ūkininkauti ar pasirinkti specialybę kalbėjomės...

7 patarimai, kaip paruošti automobilį žiemai

0
Atėjus žiemai, plikledis, minusinė temperatūra ir pūgos gali tapti tikru išbandymu vairuotojams bei jų automobiliams. Todėl svarbu iš anksto pasiruošti šalčiausiam metų laikui ir įsitikinti, kad jūsų transporto priemonė veikia tvarkingai. „carVertical“ ekspertai dalinasi...

Ką reikia žinoti kai buhalteris atlieka dalį vadovo darbo

0
Kartais sparčiai augančiose įmonėse, o dažniausiai – mažose, pasitaiko nesusipratimų. Tarkim, dubliuojamos ar visiškai neatliekamos tam tikros funkcijos, darbuotojai nežino, į ką kreiptis atsitikus nenumatytai situacijai, nesirūpinama darbo sąlygomis, mikroklimatu. Blogo vadovavimo pavyzdžių išties...

Kaip sutaupyti apsiperkant internete? 5 patarimai

0
Surasti norimą produktą, kuris optimaliai išpildytų kainos ir kokybės poreikius – nelengva. Dažnam vartotojui yra pažįstama situacija, kai po kelių valandų naršymo internete vis dar liekama tuščiomis rankomis, o el. parduotuvėse randami pasiūlymai nepadeda...

2022 metais dvigubai išaugo gaminančių vartotojų skaičius

0
2022 metais gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei 2 kartus – 25 427 elektros vartotojų savo reikmėms įsirengė saulės elektrines savo namuose ar įmonėse, kurių bendra galia sudarė 310,5 MW. Metų pradžioje šalyje...

Patrauklus CV: 4 taisyklės, kurios padės įsidarbinti

0
Norint sėkmingai save realizuoti profesinėje srityje, vien būti geru specialistu nepakanka. Svarbu ir tinkamai save pristatyti potencialiems darbdaviams. Tam daugeliu atvejų nepakeičiami išlieka solidus CV ir tinkamai prižiūrima socialinio tinklo „LinkedIn“ paskyra. Personalo ir...
spot_img
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com